Konsert i Åsnes Finnskog kirke, desember 2009. Fotografert av Terje Andresen.