Sopranos - Fra venstre: Anette Solberg, Elisabeth Lundeby, Karin Andreassen, Eva Vermundsberget, Solveig Lagos Andersen og Toril Nybrott. Sommeren 2008.