Fra konsert i Hedmarksmuseets aula, Domkirkeodden - juni 2008