Foto: Okke Bloem
Sminke: Sissel Andreassen Aasen
Kjole: LivsGlede
2012