Foto: Okke Bloem 2010
Sminke: Sissel Andreassen Aasen, Sissels hud og fotstudio