Toner blant lyng og linnea, Våler 2011. Foto: Okke Bloem.