Fra Spor, Kongsvinger, september 2011. Foto: Niyan Omer.