Foto: Okke Bloem 2010
Sminke: Sissel Andreassen, Sissels hud og fotstudio, Kjellmyra